Get Adobe Flash player
สำหรับสมาชิกสถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้7
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้11
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้18
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว81
mod_vvisit_counterเดือนนี้203
mod_vvisit_counterเดิอนที่แล้ว477
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด63539

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 23.20.236.61
,
Today: มิ.ย. 18, 2018
FacebookTwitter
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
แก้ไขและปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
      19 กุมภาพันธ์ 2560        
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: โครงการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(พัฒนาครูโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : PLC)
ณ โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา ระหว่างวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2561
ด้านงานประกันคุณภาพกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ม.1-ม.3 ประจำปี 2560

วันที่ 25 มกราคม 2561 โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา ได้รับการเข้าเยี่ยมพื้นที่ของคณะกรรมการบริหาร สสส. สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ และทีมสภาฮักแพงเบิ่งแงงคนมหาสารคามโครงการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (พัฒนาครูโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : PLC) ณ หอประชุมโรงเรียนหนองเหล็กศึกษา ระหว่างวันที่ 8 - 10 มกราคม 2561 คณะกรรมการนิเทศภายใน โดยหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อติดตามผลการพัฒนาคุณภ่พการศึกษา
         วันที่ 19 ธันวาคม 2560
<ภาพกิจกรรม>  โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
 Active learning ตามกรอบแนวคิด ยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
 สู่มาตรฐานสากล เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net และ PISA
 ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่ Thailand 4.0 วันที่ 17 ธันวาคม 2560
 <ภาพกิจกรรม>


 พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2560 
 <ภาพกิจกรรม>


 โรงเรียนหนองเหล็กศึกษารับการประเมินพอเพียงท้องถิ่น <ภาพกิจกรรม> 


  นายปฏิญญา ปราโมด นักเรียนโรงเรียนหนองเหล็กศึกษา แข่งขันกีฬา ทุ่มน้ำหนัก
 ระดับประเทศ ที่ นครภูเก็ตเกมส์ ได้รับรางวัล อันดับ 2


วันที่บันทึกข่าว
หัวข้อเรื่อง
7/5/2017         วันที่  8 พฤษภาคม 2560 เปิด ภาคเรียน
13/12/2017 วันที่ 25 ธันวาคม 2560 กิจกรรมกีฬาสี
15/12/2017 วันที่ 29 ธันวาคม 2560 โรงเรียนหนองเหล็กศึกษาจัดกิจกรรมวันปีใหม่
17/12/2017

19/12/2017
 วันที่ 17 ธันวาคม 2560 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร              ทางการศึกษา ณ โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา
 คณะกรรมการนิเทศภายใน โดยหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อติดตามผลการพัฒนา                คุณภ่พการศึกษาดาวน์โหลดเอกสาร

คู่มือประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา

รายงานประจำปี 2558

รายงานประจำปี 2559วันที่บันทึก
หัวข้อเรื่อง
    1/05/2012
การประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านวินัยนักเรียน
โรงเรียนหนองเหล็กศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
1/05/2012


การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ

 
 

 วันที่บันทึก
                              หัวข้อเรื่อง
26/07/2014 เอกสารประกอบการสอน หน้าที่พลเมือง ม.1  คุณครูฑิตยา  คำพรมมา
20/01/2013
ไฟล์รูปประกอบการทำใบงาน เรื่อง การออกแบบปกสมุดโรงเรียนหนองเหล็กศึกษา วิชา การออกแบบเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.4 (คุณครูวนิดา วิริยะกรศิริ)
30/05/2012 หลักสูตร 1 คน 2 ใบประกาศนียบัตร
**โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
**ตารางเทียบโอนหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
       **โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาช่างยนต์
       **ตารางเทียบโอนหลักสูตรวิชาช่างยนต์
       **โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า 
       **ตารางเทียบโอนหลักสูตรวิชาไฟฟ้า
       **แผนการเรียนหลักสูตร 1 คน 2 ใบประกาศนียบัตร (พ.ศ.2554-2556)

21/05/2012 เอกสารประกอบการสอน วิชา พื้นฐานการเขียนโปรแกรม รหัสวิชา ง 32101 อ.วนิดา  วิริยะกรศิร 


วีดีโอแนะนำประชาคมอาเซียน

ผู้บริหารโรงเรียน


นายสุริยา  แสนจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา 
รองผู้อำนวยการ
.

นางเพ็ญวไล  โภคาพานิชย์
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา  

10 ประเทศอาเซียน
 
ASEAN : The Association
of South East Asian Nations


Brunei DarussalamKingdom of CambodiaRepublic of IndonesiaThe Lao People's Democratic
Republic of Lao PDR


MalaysiaUnion of MyanmarKingdom of ThailandThe Socialist Republic
of Vietnam


Republic of the PhilippinesThe Republic of Singapore


เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
หนังสือราชการ สพฐ.
ข่าวการศึกษาไทย