Get Adobe Flash player
สำหรับสมาชิกสถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้12
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้14
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้26
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว101
mod_vvisit_counterเดือนนี้12
mod_vvisit_counterเดิอนที่แล้ว491
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด95093

Online (20 minutes ago): 1
Your IP: 3.235.188.113
,
Today: ต.ค. 01, 2023
FacebookTwitterYoutube
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
แก้ไขและปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
        19 มิถุนายน 2566        
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา ตั้งอยู่บนพื้นที่ดินสาธารณประโยชน์ ซึ่งเป็นป่าช้าเก่าของบ้านหนองแวง หมู่ที่ 19 ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม มีเนื้อที่ 39 ไร่ 3 งาน 96 ตารางวา เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนกุดรังสรรค์ โดยความคิดของ นายไพรัช ยลพล อาจารย์ใหญ่
ของโรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ในขณะนั้น เห็นว่าบนเส้นทางสายโกสุม ไปยังสี่แยกบ้านโสกขุ่น มีชุมชนหลายแห่งเหมาะสมที่จะตั้งโรงเรียน
มัธยมศึกษา จึงนำแนวความคิดนี้เข้ามาหารือ กับสภาตำบลหนองเหล็กในสมัยนั้น เพื่อจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่สภาตำบลหนองเหล็กศึกษา
โดยนายเสถียร ศรีเมืองเบ้า ประธานสภาตำบลมีมติให้จัดตั้งสาขโรเงรียนกุดรังประสรรค์ในบริเวณสาธารณะประโยชน์ป่าช้าเก่า บ้านหนองแวง
หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย
สาขาโรเงรียนกุดรังประชาสรรค์ เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2536 และได้รับความ
อนุเคราะห์จากสภาตำบลหนองเหล็ก ชาวบ้านหนองแวง ร่วมกันบริจาควัสดุอุปกรณ์และแรงงานจัดสร้าง
อาคารเรียนชั่วคราว ขนาด 8x50 เมตร มุลค่า 200,000 บาท จำนวน 1 หลัง โดยได้จัดพิธีเปิดสาขา
ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2536 ซึ่งานายสันติ ประทุมรัตน์ ปลัดอำเภอเป็นประธาน และมี นายจำเนียร
ลาพิเพ็ง นำคณะผ้าป่าจากกรุงเทพฯ นำเงินทอดถวายเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน จำนวน
34,000 บาท ในปีการศึกษานี้มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 87 คน มีครุอาจารย์จากโรงเรียน
กุดรังประชาสรรค์มาช่วยสอน จำนวน 10 คน ครูอาสาสมัคร จำนวน 2 คน นายไพรัช ยลพล
มีคำสังจากโรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ แต่งตั้งให้นายสุวรรณ ไชยชิน ตำแหน่ง อาจารย์ 2 เป็นผู้ประสาน
สาขาโรงเรียน
ปีการศึกษา 2537 ได้รับความร่วมมือจากชุมชน จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน 2 ห้อง และ
เจ้าพระคุณพระปริยัตกิโกศล ประธานมูลนิธิแถมสร้อย ชอบฝึก จากวัดหนองคาราม กรุงเทพฯ บริจาคเงินจัดซื้อโต๊ะ
เก้าอี้นักเรียน มูลค่า 43,000 บาท สำหรับใช้เป็นห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สาขาโรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ เจริญรวดเร็ว
ปีการศึกษา 2538 ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สำราญ จันทโก พระอาจารย์ถวัลย์ จักวโร วัดปากท่อเขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

บริาจาคเงิน จำนวน 101,000 บาท เพื่อสมทบกับชาวตำบลหนองเหล็ก และสภาตำบลหนองเหล็ก เพื่อจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว
แบบเสาคอนกรีต หลังคามุงกระเบื้องพื้นคอนกรีต จำนวน 6 ห้อง มูลค่า 250,000 บาท และหลวงปู่มหานิมิต พุทธญาโน วัดพิชัยญาติการาม
พร้อมคุณตาจำรัส ดวงธิสาร บริจาครถจักรยาน 234 คัน ห้องน้ำ ห้องส้วม 1 หลัง 3 ที่ ในปีการศึกษานี้มีนักเรียน จำนวน 291 คน ครุ - อาจารย์
จำนวน 3 คน และในปีนี้กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศเรื่องจัดตั้งโรงเรียนรัฐบาล ลงวันที่ 30 เมษายน 2539 ประกาศจัดตั้ง สาขาโรงเรียน
กุดรังประชาสรรค์เป็นโรงเรียนหนองเหล็กศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ในปีการศึกษา 2550 โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา ได้ถ่ายโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคาม จนถึงปัจจุบัน และในปีการศึกษา 2552 เป็นต้นมา โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา
ได้รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 เข้าเรียนในโครงการ 1 คน 2 ประกาศนียบัตร (เรียนสายสามัญ
ควบกับสายอาชีพ) ที่่วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่างยนต์
และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปีการศึกษา 2554 มีนักเรียนทั้งสิ้น 542 คน ประกอบด้วยนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้น
จำนวน 274 คน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 268 จัดห้องเรียนเป็น 17 ห้อง มีครูและบุคลากร
ประจำการ จำนวน 19 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 คน ครูอัตราจ้าง จำนวน 6 คน
นักการภารโรง จำนวน 2 คน รวมบุคลากรทั้งสิ้น 29 คน

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2012 เวลา 09:12 น.)

 
10 ประเทศอาเซียน
 
ASEAN : The Association
of South East Asian Nations


Brunei DarussalamKingdom of CambodiaRepublic of IndonesiaThe Lao People's Democratic
Republic of Lao PDR


MalaysiaUnion of MyanmarKingdom of ThailandThe Socialist Republic
of Vietnam


Republic of the PhilippinesThe Republic of Singapore